Η αδικία που γίνεται στον ένα, αποτελεί απειλή για όλους.