Να ζητάς πολλά από τον εαυτό σου και να περιμένεις λίγα από τους άλλους. Έτσι θα γλιτώνεις πολλή στεναχώρια.