Εκείνος που πέφτει στην αμαρτία είναι άνθρωπος. Εκείνος που λυπάται για την αμαρτία είναι άγιος. Εκείνος που ευχαριστιέται και μένει στην αμαρτία είναι δαίμονας. Κι Εκείνος που συγχωρεί την αμαρτία είναι ο Θεός.