Μερικοί μετρούν τις ευλογίες στου Θεού στα δάκτυλα και τις θλίψεις τους στην αριθμομηχανή.