Ο μόνος τρόπος να κερδίσει κανείς μια καρδιά ανθρώπινη είναι να χαρίσει πρώτα τη δική του.