Η ειρήνη της καρδιάς είναι ένα ταπεινό βότανο. Θα το κορφολογήσουν μόνο όσοι σκύψουν.