Ποτέ δεν θα μπορέσει να μιλήσει κανείς με επιτυχία στους ανθρώπους για το Θεό, αν δεν μπορεί να μιλάει συχνά στο Θεό για τους ανθρώπους.