Θ’ αγαπήσει περισσότερο όποιος δίνεται περισσότερο. Αν θέλεις ν’ αγαπήσεις ως το τέλος, πρέπει να είσαι έτοιμος να δώσεις όλη σου τη ζωή, δηλαδή να πεθάνεις τον εαυτό σου για τους άλλους. Αυταπατάσαι αν νομίζεις ότι είναι εύκολο ν’ αγαπάς.