Μη θέλεις να αυταπατάσαι με την αυταπάτη της αγάπης επειδή προσφέρεις δώρα ή χρήματα, επειδή σφίγγεις το χέρι ή δίνεις κανένα ασπασμό ή και λίγο από τον καιρό σου, από τη δραστηριότητά σου χωρίς να δίνεις τον εαυτό σου.