Όσο θα υπάρχει πάνω στη γη ένας αθώος που θα πεινά, που θα κρυώνει ή θα καταδιώκεται, όσο θα υπάρχει πάνω στη γη δυστυχία που θα ήταν δυνατό να αποφύγουμε ή άδική φυλακή, η μεγάλη εντολή της αγάπης του Χριστού δεν θα έχει εκπληρωθεί.