Είναι σκληρό το ν’ αποτύχεις, αλλά είναι πιο σκληρό το να μη δοκιμάσεις να πετύχεις.