Να μισείς την αμαρτία. Όχι όμως και τους αμαρτωλούς. Αυτούς να τους συμπαθείς.