Η αρετή είναι μια ατελείωτη εμπόλεμη κατάσταση με τον εαυτό μας.