Δεν μπορείς να κρίνεις ένα αυτοκίνητο από τον ήχο της κόρνας του. Το ίδιο κι έναν άνθρωπο. Δεν είναι το στόμα του που μιλάει για την πραγματική του αξία αλλά η ζωή του.