Οι συνήθειες είναι οι καλύτεροι υπηρέτες κι οι χειρότεροι αφέντες.