Φέρε το Θεό στη ζωή σου και τότε η ζωή σου θα σε φέρει στο Θεό.