Δώσε, Κύριε, να διακρίνω τη φωνή Σου απ’ όλες τις άλλες μέσα μου και γύρω και να γίνω η ηχώ Σου στους άλλους.