Μόνος και μικρός ενώπιον του μεγάλου Θεού. Ύστερα από τον κόπο της ημέρας, τις κουβέντες και τα πηγαινέλα, σιγή. Μόνος με μόνο τον Θεό. Μία ημέρα ακόμη προστέθηκε στη ζωή και μία αφαιρέθηκε. Τι πρόσθεσε και τι αφαίρεσε;