Είναι πολύ μεγάλο πράγμα, το να μπορείς να κάνεις στη ζωή σου κάτι μικρό αλλά με μεγάλο ζήλο.