Η καλλιέργεια του πνεύματος μοιάζει με την οδοιπορία. Το ευχάριστο και το υγιεινό δεν είναι να φτάσει κανείς , αλλά το να περπατά.