Καλύτερα να μη βρίσκει λόγια η καρδιά σου παρά τα λόγια σου να μην έχουν καρδιά.