Η ωραιότερη μέρα: η σημερινή. Ο καλύτερος χρόνος: τώρα. Η καλύτερη μέθοδος μάχης; η πειθαρχία.  Η καλύτερη διασκέφαση: η μελέτη.  Η καλύτερη ασχολία; η εργασία.  Η ακριβότερη συλλογή: η συλλογή των καλών πράξεων.