Στη ζωή μας πρέπει αν ετοιμαζόμαστε όχι για ελαφρύ φορτίο, αλλά για γερές πλάτες.