Η ευτυχία μας σ’ αυτή τη ζωή αλλά και στην άλλη εξαρτάται από το πόσο δοξολογούμε το Θεό σ’ αυτή τη ζωή.