Το έδαφος της ταπεινώσεως είναι το μόνο κατάλληλο για να ριζοβολήσει και να αναπτυχθεί το δέντρο της αγάπης.