Ο Χριστός εναποθέτει την φροντίδα εκείνων που αγαπάει σ’ αυτούς που τον αγαπούν.