Εκείνος που ακολουθεί τον όχλο γρήγορα χάνεται μέσα σ’ αυτόν.