Οι άγιοι ζούσαν στον κόσμο, δεν παρασύρθηκαν απ’ αυτόν, αλλά διακόνησαν αυτόν: με την άσκηση, την προσευχή, την διδασκαλία, την ελεημοσύνη, την άγια ζωή.