Για μας τους χριστιανούς δεν πρέπει να υπάρχει πόνος ούτε πίκρα, αν ακουμπήσουμε την πίκρα μας στον Χριστό γίνεται σιρόπι.