Η ψυχή είναι πολύ βαθιά και μόνο ο Θεός τη γνωρίζει.

Άγιος Πορφύριος