Πρέπει να απλοποιήσουμε τη ζωή μας. Η πολυτέλεια κουράζει. Είναι μερικοί που συνέχεια θέλουν να αλλάζουν έπιπλα… τρέχουν μετά να βγάλουν περισσότερα χρήματα και έτσι γεμίζουν άγχος.