Ο ταπεινός άνθρωπος είναι συνήθως πολυμαθής. Αντίθετα ο εγωιστής, επειδή δεν ταπεινώνεται να ρωτήσει, δεν έχει γνώσεις.