Ο Θεός δίνει προσευχή καθαρή σ’ εκείνον που προσεύχεται – έστω και ρυπαρά- , αλλά χωρίς να υπολογίζει κόπο και πόνο. [Α΄ Βασιλειών β΄ 9]