Ο κόσμος στεφανώνει την επιτυχία. Ο Θεός την προσπάθεια.