Όταν κανείς αγαπάει ειλικρινά λέει περισσότερα με τη σιγή του παρά με τα λόγια του.