Τρία πράγματα συνιστούν την αληθινή μετάνοια. Στην καρδιά: συντριβή. Στο στόμα: εξομολόγηση. Στο βίο: διόρθωση.