Όποιος προσπαθεί να φανεί «κάποιος» διαβεβαιώνει ότι είναι ασήμαντος.