Να μην ενδιαφέρεσαι αν σε αγαπούν, αλλά αν εσύ αγαπάς το Χριστό και τούς ανθρώπους. Μόνο έτσι γεμίζει η ψυχή.

Άγιος Πορφύριος