Η φύση του ανθρώπου παρουσιάζει τελειότητες για να δείξει ότι είναι εικόνα Θεού. Και ατέλειες για να δείξει ότι είναι μόνο εικόνα.