Γι’ αυτόν που ξέρει να προβλέπει και να οργανώνει τον καιρό του, μια μέρα αξίζει τρεις.