Κύριε, όταν πεινώ, δώσε΄ μου κάποιον να θρέψω. Και όταν διψώ, δώσε μου κάποιον να ποτίσω. Και όταν θα κρυώνω, κάποιον να ντύσω. Όταν θα είμαι θλιμμένος, δώσε μου κάποιον να παρηγορήσω. όταν το φορτίο μου με βαραίνει, δώσε μου κάποιον  να σηκώσω. Το μόνο που θέλω ν’ ακούσω από Σένα είναι το «εφ’ όσον εποιήσατε ενί τούτων των αδελφών μου των ελαχίστων, εμοι εποιήσατε».