Μη διαψεύδεις τις ελπίδες ενός ανθρώπου, όταν δεν μπορείς να του δώσεις νέες.