Το καλό και η αρετή δεν βρίσκεται ποτέ στην επιφάνεια. Ο χρυσός και τα διαμάντια βρίσκονται κλεισμένα σε αγενή πετρώματα. Για να τα ελευθερώσεις χρειάζεται να σκάψεις, να πληγώσεις τη γη στα έγκατα της και να πληγωθείς κι εσύ.