Αν μπορεί το ψάρι να ζήσει έξω από τη θάλασσα, αν μπορεί το πουλί να πετάξει χωρίς αέρα , αν μπορεί ο κόσμος να ζήσει χωρίς ήλιο, αν μπορεί το καράβι να ταξιδέψει χωρίς καπετάνιο, άλλο τόσο μπορεί ο άνθρωπος να ζήσει χωρίς Χριστό.