Τους νέους τους σαγηνεύουν οι αρνήσεις περισσότερο από τις θέσεις, το γκρέμισμα περισσότερο από την οικοδόμηση. Οι νέοι αυτό που πολεμούν το βλέπουν, όπως είναι, και αυτό που υπερασπίζονται, όπως θα ήθελαν να είναι. Δεν συγκρίνουν πράγμα με πράγμα, αλλά πράγμα με ιδέα. Και φυσικά πάντα η ιδέα είναι ανώτερη από το πράγμα.