Κανένας δε φεύγει αδειανός από το Θεό εκτός από εκείνον που είναι γεμάτος από τον εαυτό του.