Αν θέλεις μπορείς να αγιάσεις και μέσα στην Ομόνοια.

Άγιος Πορφύριος