Μη δειλιάσεις ποτέ. Μη λυγίσεις ποτέ. Να μάθεις, πίσω από κάθε σταύρωση να βλέπεις μια ανάσταση, πίσω από κάθε νύκτα, μια αυγή, πίσω από κάθε πτώση, μια κορυφή,  πίσω από κάθε πρόβλημα, μια λύση, μια ανατολή πίσω από κάθε δύση.