Η αγάπη μπορεί να μαλακώσει την πιο σκληρή καρδιά, όπως και η φωτιά το ατσάλι. Όταν όμως στερέψει και πάλι η πηγή που την παρείχε, η καρδιά σκληραίνει ακόμα περισσότερο από πριν, όπως σκληραίνει και το λιωμένο ατσάλι όταν σβήσει η φωτιά.