Κάνε κάτι περισσότερο από το να πιστεύεις. Να εφαρμόζεις.